Sản lượng thép không gỉ trên thế giới giảm 8.0% xuống 11.7 triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2020

Sản lượng thép không gỉ trên thế giới giảm 8.0% xuống 11.7 triệu tấn trong 3 tháng đầu năm 2020

Brussels 02 Tháng 7 2020 – Diễn đàn thép không gỉ quốc tế (ISSF) đã thông báo số liệu 3 tháng đầu năm 2020, cho thấy rằng sản lượng thép không gỉ được sản xuất đã giảm 8.0% so với năm trước xuống còn 11.7 triệu tấn

Sản lượng thép không gỉ được nấu [nghìn tấn]

gion

Quarter

+/- %

+/- %

1/2019

4/2019

1/2020

q-o-q

y-o-y

Châu Âu

1,899

1,572

1,779

13.1%

-6.3%

Mỹ

704

574

627

9.1%

-10.9%

Trung Quốc

6,684

6,910

6,080

-12.0%

-9.0%

Châu Á ngoại trừ Trung Quốc và Hàn Quốc

1,961

2,023

1,886

-6.8%

-3.8%

Các khu vực khác

1,464

1,339

1,323

-1.2%

-9.7%

Tổng cộng

12,711

12,418

11,693

-5.8%

-8.0%

             

Các khu vực khác gồm: Brazil, Nga, Nam Phi, Hàn Quốc, Indonesia


Nguồn: Diễn đàn thép không gỉ quốc tế (ISSF) / www.worldstainless.org

Lên đầu trang